KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV (2017-2018)

KHÓA LUẬN TNSV  NĂM HỌC 2017-2018

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (Biểu mẫu báo cáo.xls)Biểu mẫu báo cáo.xlsBiểu mẫu báo cáo đăng ký Khóa luận TNSV năm 2018 (mẫu 1A, 1B, 1C)_Thông báo số 80/TB-CĐCT58 kB
Download tập tin này (DS Giám khảo chấm KLTN 2018_Khoa KTCNMT.pdf)DS Giám khảo chấm KLTN 2018_Khoa KTCNMTDS Giám khảo chấm KLTN 2018_Khoa KTCNMT167 kB
Download tập tin này (DS GK chấm KLTN 2018_Khoa KTQT.pdf)DS GK chấm KLTN 2018_Khoa KTQTDS GK chấm KLTN 2018_Khoa KTQT146 kB
Download tập tin này (DS GK chấm KLTN 2018_Khoa SP.pdf)DS GK chấm KLTN 2018_Khoa SPDS GK chấm KLTN 2018_Khoa SP144 kB
Download tập tin này (DS ket qua xet chon tên de tai KLTN_KTCNMT_2018.pdf)Danh sách KQ xét chọn tên đề tài KLTN_KTCNMT_2018Danh sách KQ xét chọn tên đề tài KLTN_KTCNMT_2018266 kB
Download tập tin này (DS ket qua xet chon tên de tai KLTN_KTQT_2018.pdf)Danh sách KQ xét chọn tên đề tài KLTN_KTQT_2018Danh sách KQ xét chọn tên đề tài KLTN_KTQT_2018247 kB
Download tập tin này (DS ket qua xet chon tên de tai KLTN_SP_2018.pdf)Danh sách KQ xét chọn tên đề tài KLTN_SP_2018Danh sách KQ xét chọn tên đề tài KLTN_SP_2018245 kB
Download tập tin này (HD 01_HD-TBKLTN (Trình bày khóa luận)_2017-2018.doc)HD 01_HD-TBKLTN (Trình bày khóa luận)_2017-2018HD 01_HD-TBKLTN (Trình bày khóa luận)_2017-2018159 kB
Download tập tin này (HD 01_HD-TBKLTN (Trình bày khóa luận)_2017-2018.pdf)HD 01_HD-TBKLTN (Trình bày khóa luận)_2017-2018HD 01_HD-TBKLTN (Trình bày khóa luận)_2017-2018320 kB
Download tập tin này (Phieu cham diem KLTN_Du lịch_KTQT.doc)Phieu cham diem KLTN_Du lịch_KTQTPhieu cham diem KLTN_Du lịch_KTQT51 kB
Download tập tin này (Phieu cham diem KLTN_Moi truong_KTCNMT.doc)Phieu cham diem KLTN_Moi truong_KTCNMTPhieu cham diem KLTN_Moi truong_KTCNMT52 kB
Download tập tin này (Phieu chấm điểmKLTN_Ngu van_Khoa SP.doc)Phieu chấm điểmKLTN_Ngu van_Khoa SPPhieu chấm điểmKLTN_Ngu van_Khoa SP50 kB
Download tập tin này (Phieu chấm điểm_KLTN_Chung.doc)Phieu chấm điểm_KLTN_ChungPhieu chấm điểm_KLTN_Chung48 kB
Download tập tin này (Quyet dinh_Chấm KLTN_2018.pdf)Quyet dinh_Chấm KLTN_2018Quyet dinh_Chấm KLTN_2018148 kB
Download tập tin này (Quyết định 139_giao đề tài_SP_2018.pdf)Quyết định 139_giao đề tài_SP_2018Quyết định 139_giao đề tài_SP_2018136 kB
Download tập tin này (Quyết định 140_giao đề tài_KTQT_2018.pdf)Quyết định 140_Giao đề tài_KTQT_2018Quyết định 140_Giao đề tài_KTQT_2018136 kB
Download tập tin này (Quyết định 141_giao đề tài_KTCNMT_2018.pdf)Quyết định 141_giao đề tài_KTCNMT_2018Quyết định 141_giao đề tài_KTCNMT_2018136 kB
Download tập tin này (Quyết định 82-QĐ_CĐCT về Quy định Khóa luận TN SV_2017-2018.pdf)Quyết định 82-QĐ_CĐCT về Quy định Khóa luận TN SV_2017-2018.pdfQUYẾT ĐỊNH 82/QĐ-CĐCT NGÀY 01-3-2018 V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHÓA LUẬN TN SV (2017-2018)190 kB
Download tập tin này (THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN CT KHÓA LUẬN TNSV NĂM HỌC 2017-2018.pdf)THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN CT KHÓA LUẬN TNSV NĂM HỌC 2017-2018.pdfTHÔNG BÁO SỐ 80/TB-CĐCT VỀ THỰC HIỆN CT KHÓA LUẬN TNSV NĂM HỌC 2017-2018331 kB
Download tập tin này (Tổng hợp kết qủa xét chọn đề tài KLTN 2018.pdf)Tổng hợp kết qủa xét chọn đề tài KLTN 2018Tổng hợp kết qủa xét chọn đề tài KLTN 2018304 kB

Thông tin bổ sung