Văn bản NCKH đề tài Cấp Bộ

        

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (Cong van thong bao tuyen chon de tai KHCN 2015.doc)Cong van thong bao tuyen chon de tai KHCN 2015.docCông văn thông báo tuyển chọn đề tài Khoa học - Công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1)51 kB
Download tập tin này (DM de tai dua ra tuyen chon tu 2015_Dot 1.doc)DM de tai dua ra tuyen chon tu 2015_Dot 1.docDanh mục đề tài KHoa học và Công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2015 (đợt 1)446 kB
Download tập tin này (QD phe duyet DM de tai tuyen chon 2015.doc)QD phe duyet DM de tai tuyen chon 2015.docQuyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2015 (đợt 1)43 kB

Thông tin bổ sung